Grijkoort Centrum voor opleiding en tewerkstelling
Groenbeheer

Heeft u een opdracht of wenst u meer informatie omtrent ons aanbod?
Contactpersoon: Pol D'Hose
Tel: 055/23 24 56
Fax: 055/23 24 59
Email: werkplaats@grijkoort.be
Grijkoort kan bogen op een jarenlange ervaring binnen de groensector, zowel op vlak van tuin-, park- en plantsoenonderhoud als op het vlak van bos- en natuurbeheer en landschapszorg.

Opdrachten worden uitgevoerd voor verschillende klantengroepen, van particulieren tot openbare instanties. Grijkoort beschikt over een BTW-nummer en is geregistreerd als aannemer. Elke vraag van de klant wordt zorgvuldig onderzocht om een zo optimaal mogelijk dienstenpakket aan te bieden. Zowel eenmalige opdrachten als onderhoudscontracten zijn mogelijk; een waaier aan werkzaamheden kan bovendien aangeboden worden.

De doelgroepwerknemers voeren de werkzaamheden uit onder de deskundige leiding van de technisch begeleiders; samen staan zij garant voor een kwaliteitsvol resultaat.

Voor elke opdracht wordt een gratis prijsofferte opgemaakt zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Welke opdrachten kunnen wij voor u uitvoeren?

De onderstaande lijst geeft u een idee van welke opdrachten onze groenploegen kunnen uitvoeren. Grijkoort heeft tevens de erkenning om activiteiten in het kader van GROENJOBS uit te voeren.

Tuin-, park- en plantsoenonderhoud

Onderhoud

algemeen groenonderhoud; maaien van gazons, frequentie volgens afspraak; onderhoud grasperken: afboorden, bemesting en onkruidbestrijding; snoeien van heesters en massieven; scheren van hagen; ruimen van bladeren; verwijderen zwerfvuil; onkruidvrij houden van bestratingen: manueel, thermisch en chemisch; snoeien van bomen; verhakselen snoeihout; leveren en verspreiden boomschors; …

Aanleg
alle beplantingen, aanleg van gazon, plaatsen van afsluitingen, plaatsen of herplaatsen van dallen en klinkers, …


Bos- en natuurbeheer

Maaibeheer

maaien van bermen, taluds, ruigtes, hooilanden en –weiden, oevers, holle wegen; maaien van wandelpaden; onderhoud en vrijstellen van jonge aanplantingen; maaien van rietvelden,…

Bosbeheer
hakhout- en middelhoutbeheer, opkuisen en uitdunnen, verzagen tot meterhout, aanplanten bosplantsoen, bestrijden vogelkers,…

Beheer van kleine landschapselementen
knotten, houtkanten, hagen en heggen snoeien/afzetten, opsnoeien bosplantsoen, Inboeten van bosplantsoen, aanplant knotwilgen, hagen, houtkanten,…

Terreinverbetering en –inrichting
verwijderen zwerfvuil, plaatsen en onderhouden van afsluitingen, aanleg en onderhoud van wandelpaden, aanleg infrastructuur (slagbomen, zitbanken), aanplanten en aanbrengen wildbescherming,…

Waar zijn wij actief?

Grijkoort ontwikkelt zijn groenactiviteiten vanuit 3 vestigingsplaatsen m.n. te Kluisbergen, Geraardsbergen en Gavere. Het werkingsgebied bestrijkt de volledige regio zuid-oost-Vlaanderen. Dit is eigenlijk de volledige regio van Gent tot de grens met Wallonië en tot Ninove.

Hoe doet u een beroep op de groenploegen van grijkoort?

Heeft u een opdracht of wenst u meer informatie omtrent ons aanbod, contacteer

Pol D'Hose

Tel. 055/23 24 56
Fax. 055/23 24 59
werkplaats@grijkoort.be

 

NIEUW !!!! Kwaliteitslabel

Grijkoort ondertekent kwaliteitscharter voor de sociale werkplaatsen erkend voor groenactiviteiten

Grijkoort wil zich profileren als een bedrijf dat op een deskundeige manier, werk creeert voor kansengroepen, dat zorg draagt voor het milieu, dat prioriteit geeft aan veiligheid, dat oog heeft voor kwaliteit van de uitvoering en dit alles doet in dialoog met zijn omgeving
Meer info: zie nieuws