Grijkoort Centrum voor opleiding en tewerkstelling
Interesse om deze opleiding te volgen?
055/23 24 56
Vraag naar de trajectbegeleider
Opleiding tot strijkster

In de strijkwinkel wordt aan cursisten opleiding gegeven in textielwarenkennis, professionele strijktechnieken, klantenonthaal, organisatie van de individuele werkpost, veilig omgaan met machines,...Op een professionele manier wordt het linnen van de klanten verwerkt.

Algemene vorming, sollicitatietraining en een stage worden eveneens voorzien ter voorbereiding van een job op de arbeidsmarkt.

Cursisten kunnen na de opleiding tewerkgesteld worden in bv. een strijkwinkel of in een verzorgingsinstelling of bij een textielbedrijf.

Deze opleiding wordt georganiseerd te Ronse.

Interesse in een job in onze strijkwinkel?
055/23 24 56
Vraag naar de trajectbegeleider
Tewerkstelling als strijkster

De strijkwinkels van Grijkoort werken sinds september 2004 ook met het dienstenchequesysteem. Werkzoekenden kunnen via dit systeem in de strijkwinkel tewerkgesteld worden.

U kan aan het werk als strijkster te Brakel en te Ronse.