Grijkoort Centrum voor opleiding en tewerkstelling
doelstellingen Grijkoort is in de laatste jaren binnen de regio uitgegroeid tot een belangrijke partner op het vlak van begeleiding van personen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

De organisatie stelt zich tot doel voor kansarmen en laaggeschoolden op de arbeidsmarkt sociale integratie te bewerkstelligen. Hiertoe organiseert de organisatie opleiding, begeleiding, tewerkstelling en arbeidsmatige activiteiten

Grijkoort biedt aan werkzoekenden de mogelijkheid tot opleiding, werkervaring en tewerkstelling binnen 5 terreinen m.n.

Zie: opleidings- en tewerkstellingsaanbod

Vanuit deze deelwerkingen worden verschillende activiteiten en diensten ontwikkeld waarop u als klant een beroep kan doen:

Zie: dienstverlening