Grijkoort Centrum voor opleiding en tewerkstelling
historiek In 1990 neemt vzw Ter Wilgen het initiatief om vzw Begeleid Werk op te richten met als doel ‘de opleiding van personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt’.

Vanaf 1991 bouwt de vzw, binnen de regelgeving van de projecten Kansarmoede, een leerwerkplaats uit. Later wijzigt de naam vzw Begeleid Werk in Grijkoort en nog later in vzw Grijkoort-Begeleid Werk. De vzw wordt vanaf november 1993 erkend als opleidingscentrum voor personen met een lage beroepsscholing. Ze organiseert naast trajectbegeleiding ook de volgende opleidingen: klusjesman, keukenhulp en algemeen onderhoud, polyvalent groenarbeider. Deze opleidingen worden gefinancierd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Werkgelegenheid, de VDAB en het Europees Sociaal Fonds. Inspelend op de socio-economische situatie van de regio, worden in 1998 in het kader van het Sociaal Impulsfonds o.a. volgende initiatieven ontwikkeld: een sociaal restaurant in Ronse en strijkwinkels in Ronse en Brakel.

In mei 1998 wordt de vzw Grijkoort-Werkplaats opgericht; ze ontvangt aanvankelijk als sociale werkplaats een erkenning voor tewerkstelling van 16 laaggeschoolde arbeiders in groenonderhoud en bos- en natuurbeheer. In een volgende uitbreidingsronde wordt eveneens de erkenning verkregen om de activiteit renovatie op te starten. Op heden worden 46 doelgroepwerknemers m.n. laaggeschoolde langdurig werkzoekenden tewerk gesteld.

De eerste jaren hebben de activiteiten plaats in Kluisbergen. In 1998 ontvangt de vzw in Ronse een gebouw in erfpacht van de Zusters van Barmhartigheid. Dit gebouw, gelegen in het centrum van de stad, biedt troeven om de verschillende activiteiten m.n. het sociaal restaurant en de strijkwinkel, terdege te ontwikkelen. Daarnaast worden ook lokalen verhuurd aan collega’s en sociale organisaties. In 2002 kon – specifiek voor de groen- en renovatieploegen van Begeleid Werk en Werkplaats een ruim bedrijfsgebouw worden gehuurd in Kluisbergen. Grijkoort ontwikkelt zijn activiteiten op dit ogenblik vanuit 5 vestigingsplaatsen binnen de regio zuid-oost-Vlaanderen m.n. Ronse, Kluisbergen, Brakel, Geraardsbergen, en Gavere.