Sinds begin 2019 is Jan Foulon Algemeen Directeur bij vzw Grijkoort.