Trajectbegeleider Maatwerkbedrijf 

Functieomschrijving

Begeleiden van het traject van de doelgroepmedewerkers binnen het maatwerkbedrijf:

 • Intake en screening van de medewerkers.
 • Onthaal van nieuwe medewerkers
 • Begeleiding van medewerkers via gesprekken, opmaken POP.

Dit alles in overleg met coördinatoren en technisch begeleiders.

Bijkomende taken:

- Administratief opvolgen van het medewerkersdossier in functie van de tewerkstelling en subsidie.
- Bijwonen van overlegmomenten intern en extern.
- Communicatie en samenwerking met externe organisaties.
- Inhoudelijk meewerken aan methodiekontwikkeling.

Profiel

U bent in het bezit van een diploma Bachelor in het sociaal werk of gelijkwaardig.

U hebt ervaring in het voeren van gesprekken met medewerkers.

Kennis van de sociale kaart en de (sociale) arbeidsmarkt.

Vlot werken met Office 365.

Correct administratieve dossiers voorbereiden, samenstellen en doorgeven.

Jobgerelateerde competenties

 • Dossiers van werkzoekenden beheren
 • Actieplannen uitwerken en opstarten
  De resultaten evalueren
 • Werken met een doelgroep: Kortgeschoolden
 • Werken met een doelgroep: Personen van allochtone origine
 • Werken met een doelgroep: Langdurig werkzoekenden
 • Werken met een doelgroep: Personen met een arbeidshandicap
 • Dossiers van vacatures beheren (inschrijving, opvolging van de vervulling, ...)
 • Uitzendpersoneel ter beschikking stellen en opvolgen, in samenwerking met de werkgevers
 • Aanvraagdossiers samenstellen voor financiële hulp, opleiding, ...
 • Noden en verwachtingen van de klant-werkgever identificeren (aanwerving, competentiebeheer, opleiding, ... )
  De samenwerkingsmodaliteiten bepalen
 • De klant begeleiden bij de te ondernemen stappen
  De acties opvolgen en een voortgangstraject voorstellen
 • Samen het individuele project bepalen (tewerkstelling, bedrijfsoprichting, opleiding, ...)
  Acties voorstellen (infosessies, werkaanbiedingen, ...)
 • De vraag identificeren en de noden van de klant analyseren (promotie, opleiding, integratie, ...)
 • Collectieve acties rond opleiding, tewerkstelling, vergoeding, … uitwerken en leiden
 • Klanten onthalen en informeren (tewerkstellingsmaatregelen, vergoeding, opleidingsmogelijkheden, ...)
 • Vakdocumentatie bijwerken (wijzigingen in reglementering, plaatsen waar men terecht kan, ...) en ter beschikking stellen van het publiek

Persoonsgebonden competenties

 • Klantgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zelfstandig werken
 • Samenwerken als hecht team
 • Omgaan met stress
 • Contactvaardig zijn
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Vereiste studies

 • Prof. bach. Toegepaste psychologie
 • Prof. bach. Orthopedagogie
 • Prof. bach. Sociaal werk

Aanbod

- Maaltijdcheques

- Flexibel uurrooster

- Verloning volgens de gangbare barema’s en op basis van ervaring.

  Contract

  • Vaste Job
  • Contract van onbepaalde duur
  • Deeltijds - 19 uren per week
  • Dagwerk

  Plaats tewerkstelling

  • Klein Frankrijkstraat 3 9600 RONSE

  Waar en hoe solliciteren?

  Via e-mail: jan.foulon@grijkoort.be

  Contact: Dhr. Foulon Jan

  Voor inhoudelijke vragen over deze functie kan u terecht bij Jan Foulon op het nummer: 0478/530117.