De werkloosheid in Ronse is nog steeds opmerkelijker hoger dan in buurgemeenten. Hierbij stellen we ook vast dat de problematiek steeds complexer wordt. Volgens onderzoek van  VDAB hebben mensen met randproblematieken het zeer moeilijk om door te stromen naar tewerkstelling. Er is nood aan een aanbod van opleiding en competentie versterkende trajecten, ook gericht op mensen die onvoldoende Nederlands spreken.

Binnen het ESF-project 490-510 OP STAP, samen naar Werk"  trekken Grijkoort, vzw aPart, KOPA, Mentor vzw, De Kiem, vzw Amon, CAW, Samenlevingsopbouw, Lejo, de OCMW’s van Ronse, Maarkedal en Kluisbergen en de VDAB samen aan dezelfde kar en bouwen een lokale intensieve dienstverlening uit. 

Met dit lokaal partnerschap willen we de kloof tussen deze (jong)volwassene en de arbeidsmarkt kleiner maken en hen een stap vooruit laten zetten: een verhoogde deelname aan het maatschappelijk gebeuren, het volgen van een opleiding, toeleiding naar werk, of een traject op maat

Dit met financiering van ESF/VCF, VDAB en het OCMW Ronse 

Over Grijkoort | Grijkoort