Missie

Grijkoort stelt zich tot doel sociale integratie te bevorderen voor wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt in Zuid Oost-Vlaanderen.  Hiertoe organiseert Grijkoort opleiding, begeleiding en tewerkstelling.

Visie

Grijkoort wil op diverse terreinen initiatieven nemen om zo op  duurzame wijze samen te werken met zijn klanten waardoor we alle medewerkers kansen kunnen geven om zich te ontplooien en kansen te grijpen.  Daarbij willen we in het bijzonder aandacht besteden aan zorg, veiligheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid.

Waarden

Respect, zorg en verantwoordelijkheid

Algemeen Directeur: de heer Jan Foulon

Jan Foulon

 

Grijkoort bestaat uit 3 vzw’s:

- vzw GRIJKOORT - BEGELEID WERK (opgericht in 1990): opleiding & begeleiding

  • Restaurant De Pepermolen
  • Strijkdienst
  • Poetsdienst

- vzw GRIJKOORT - WERKPLAATS (opgericht in 1998): tewerkstelling

  • Groendienst
  • Renovatiedienst
  • Arbeidszorg

- vzw GR.O.O.D. (opgericht in 2006): ondersteunende vzw (GRijkoort – Ontwikkeling – Ondersteuning – Diensten)

Grijkoort is in de voorbije jaren binnen de regio uitgegroeid tot een belangrijke partner op het vlak van sociale begeleiding voor mensen die dat nodig hebben op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt binnen vijf hoofdactiviteiten: groenbeheer, renovatie, strijkdiensten, een restaurant en poetsdiensten.

Iedere klant kan een beroep doen op het professioneel uitgebouwde aanbod van Grijkoort en ondersteunt hiermee de sociale tewerkstelling in de regio.

In 1990 neemt vzw Ter Wilgen, onder leiding van Geert De Bou, het initiatief om vzw Begeleid Werk op te richten met als doel ‘de opleiding van personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt’.

Vanaf 1991 bouwt de vzw, binnen de regelgeving van de projecten Kansarmoede, een leerwerkplaats uit. Later wijzigt de naam vzw Begeleid Werk in Grijkoort en nog later in vzw Grijkoort-Begeleid Werk.

Bij de start van de werking stelde de gemeente Kluisbergen, meer bepaald in de deelgemeente Berchem, leegstaande containerklassen ter beschikking van de vzw.
Bij de zoektocht naar een passende naam zag notaris Ghys, op een oud plan van de spoorwegen, dat dit gehucht als naam had Grijkoort.
De keuze was snel gemaakt: een neutrale naam en een verwijzing naar de startplaats van de vzw.

De vzw wordt vanaf november 1993 erkend als opleidingscentrum voor personen met een lage beroepsscholing. Ze organiseert naast trajectbegeleiding ook de volgende opleidingen: klusjesman, keukenhulp en algemeen onderhoud, en polyvalent groenarbeider. Deze opleidingen worden gefinancierd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Werkgelegenheid, de VDAB en het Europees Sociaal Fonds.

Inspelend op de socio-economische situatie van de regio, worden in 1998 in het kader van het Sociaal Impulsfonds o.a. de volgende initiatieven ontwikkeld: een sociaal restaurant in Ronse en strijkwinkels in Ronse en Brakel.

In mei 1998 wordt de vzw Grijkoort-Werkplaats opgericht; ze ontvangt aanvankelijk als sociale werkplaats een erkenning voor tewerkstelling van 16 laaggeschoolde arbeiders in groenonderhoud en bos- en natuurbeheer. Onder vzw Grijkoort-Werkplaats valt ook Arbeidszorg. De mensen van Arbeidszorg versterken voornamelijk de Groenafdeling. 

Het arbeidszorgproject van vzw Grijkoort-Werkplaats richt zich naar personen die door allerlei redenen niet (meer) kunnen werken onder arbeidscontract in het gewone arbeidscircuit of in beschutte en sociale werkplaatsen, maar bij wie de behoefte om te werken wel sterk aanwezig is.

In een volgende uitbreidingsronde wordt eveneens de erkenning verkregen om de activiteit ‘renovatie’ op te starten.

De eerste jaren vinden de activiteiten plaats in Kluisbergen. In 1998 ontvangt de vzw in Ronse een gebouw in erfpacht van de Zusters van Barmhartigheid. Dit gebouw, gelegen in het centrum van de stad, biedt troeven om de verschillende activiteiten en met name het sociaal restaurant en de strijkwinkel, beter te ontwikkelen. Daarnaast worden ook lokalen verhuurd aan onder meer collega’s en sociale organisaties.

In 2018 telt vzw Grijkoort Begeleid Werk-Werkplaats 150 mensen (116 doelgroepmedewerkers en 34 omkadering).

ESF oproep 405: "Op Stap in Ronse"

In dit voorlopig twee jaar durende project, engageert Grijkoort zich voor de meest maatschappelijk kwetsbaren die nu ondervertegenwoordigd zijn in onze arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen antwoord biedt op hun behoeften.

De beste manier om iemand duurzaam (her)in te schakelen in de maatschappij, is ontegensprekelijk een geslaagde integratie op de arbeidsmarkt.

De bedoeling van het project is dan ook mensen in deze zoektocht te begeleiden en hen een aantal skills en vaardigheden bij te brengen. Door de werkervaring die ze kunnen opdoen zowel binnen als buiten Grijkoort, krijgen de mensen de kans te proeven van verschillende sectoren.

Om hieraan tegemoet te komen, hebben wij met subsidies van het ESF (Europees Sociaal Fonds), een specifieke werking opgericht binnen Grijkoort. Tot eind 2019 (einde subsidieperiode) willen we 60 personen, met een hele grote afstand tot de arbeidsmarkt, begeleiden. Door middel van een aanklampende en contextuele begeleiding gecombineerd met een werkervaringstraject op maat, zullen we alle deelnemers begeleiden voor een periode van 6 maanden.

 

Meer weten?

Contacteer evelyne.robyns@grijkoort.be of barbara.bufkens@grijkoort.be

https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/opstap-richting-werk-ronse

- Reeds jarenlang lid van onze grootste netwerkpartner: de Taborgroep

- Eveneens nauwe verbondenheid met onze collega-organisatie: Compaan

- Wij hebben een bijzondere samenwerking met volgende steden en gemeentes: Ronse, Kluisbergen, Brakel, Lierde, Geraardsbergen, Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Zwalm, Kruishoutem, Zingem, Gavere alsook met de Provincie Oost-Vlaanderen

- Andere opdrachtgevers zijn:

  • Vlaamse Bosgroepen
  • RLVA
  • ...
Ronse
Oudenaarde
Kruisem
Wortegem-Petegem
Geraardsbergen
Brakel
Lierde
Kluisbergen
Oost-Vlaanderen